ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ΚΕΝ ΑΕ για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι αυτού στο πλαίσιο της παρούσας ή μελλοντικής συναλλαγής, δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Πελάτη για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών της (π.χ. έναντι φορολογικών, διοικητικών, δικαστικών ή άλλων Αρχών) και επιπλέον για τους εξής εμπορικούς σκοπούς της:

 

Περιγραφή σκοπού Συναινώ
διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
έρευνες αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών
επεξεργασία και ανάλυση των προσωπικών του δεδομένων για στοχευμένο σχεδιασμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα παροχής προς τον Πελάτη εξατομικευμένων προτάσεων και προσφορών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

Επιθυμώ να λαμβάνω διαφημιστικό υλικό πάσης φύσεως σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KΕΝ μέσω:Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση όταν είναι δυνατή η καταχώρηση ένδειξης για τις παροχές μου (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ)

Περιγραφή σκοπού Συναινώ
ενημέρωση μέσω email